Cu ocazia Zilei Mondiale a Farmacistului, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, prin Facultatea de Farmacie, în parteneriat cu Colegiul Farmaciştilor din România, lansează campania Farmacist pentru România, o iniţiativă de informare şi conştientizare a rolului complex al farmacistului în sistemul de sănătate şi în societate.


De Ziua Mondială, care e marcată pe 25 septembrie şi care anul acesta are drept motto „Farmacia: întotdeauna de încredere pentru sănătatea dumneavoastră”, Facultatea de Farmacie din cadrul UMF „Carol Davila” Bucureşti şi Colegiului Farmaciştilor din România lansează un mesaj şi o campanie de informare, se arată într-un comunicat.

„Farmacistul este şi trebuie să fie înţeles ca fiind unul dintre stâlpii sistemului de sănătate, fiind un profesionist-cheie pentru sănătatea oamenilor, implicat la nivel de societate în procesul de prevenţie a stării de boală, precum şi ca parte integrantă a echipei multidisciplinare care se ocupă de îngrijirea pacienţilor, cu atribuţii complexe şi esenţiale”, se spune în comunicat.

Studii publicate recent arată o asociere importantă între încrederea în profesioniştii din sănătate şi rezultatele terapiei urmate.

„Pentru o relaţie bazată pe încredere este nevoie de mai multe elemente interconectate dintre care poate cele mai importante sunt o relaţie pozitivă bazată pe empatie, dar şi profesionalism şi expertiză reală”, se mai subliniază în document.

În prezent în România au drept de liberă practică peste 20.000 de farmacişti - o resursă umană importantă – însă percepţia asupra profesiei de farmacist nu este întotdeauna exactă şi completă.

„Profesia de farmacist este extrem de complexă”, a declarat prof. dr. farm. Dumitru Lupuleasa, preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România. „Conform legii, serviciile farmaceutice sunt parte a sistemului de sănătate şi au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii noastre. Aceasta înseamnă că farmaciştii, pe lângă eliberarea şi consilierea privind modul de utilizare şi administrare a medicamentelor, pe lângă asigurarea accesului la medicaţie prin prepararea diferitelor forme farmaceutice, identificarea efectelor adverse a medicamentelor şi a face recomandările necesare evitării lor, pot şi este benefic să fie parte activă a acţiunilor care se fac pentru sănătatea publică, a prevenţiei în acest domeniu şi a informării populaţiei pe tematici legate de sănătate prin canale oficiale”,

„Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, prin Facultatea sa de Farmacie, pregăteşte an de an profesionişti în domeniul farmaceutic”, a subliniat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. „Ei au o contribuţie reală la dezvoltarea acestei profesii în ţara noastră. Cred în rolul important al farmacistului în sistemul de sănătate românesc, eu însumi colaborez deosebit de bine cu colegii farmacişti în activităţile clinice  şi mă bucur să văd interesul tinerilor pentru a urma cursurile Facultăţii de Farmacie din universitatea noastră, ceea ce arată că profesia se bucură de interes şi respect. Cu toţii trebuie să ţinem cont că farmaciştii trebuie apreciaţi, în primul rând datorită importanţei pe care o au prin activităţile lor asupra sănătăţii noastre, a tuturor”,

Eliberarea medicamentului nu este un act doar comercial. Farmacistul, absolvent al universităţilor de medicină şi farmacie, poate fi în acelaşi timp om de laborator sau educator pentru pacienţi, iar pentru a-şi îndeplini atribuţiile cu profesionalism şi eficient, beneficiază de o educaţie academică solidă şi continuă.

„Avem un învăţământ farmaceutic modern, care respectă întru totul standardele europene, actualizat prin pregătirea continuă pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii din cercetarea din domeniu”, a declarat prof. dr. farm. Doina Drăgănescu, decanul Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. „Acesta, la rândul său, este esenţial pentru accesul oamenilor la servicii de sănătate de calitate, la medicamente, la terapii şi informaţii sigure şi eficiente. La nivel mondial, rolul farmacistului se dezvoltă rapid, iar farmaciştii români, cunosc şi se aliniază la aceste tendinţe, cu atât mai mult cu cât diploma de farmacist este recunoscută automat în toate ţările din Uniunea europeană şi deci o pot utiliza pentru practica imediată şi în afara ţării noastre”.

Expertiză, ştiinţă, dezvoltare, empatie - acestea sunt direcţiile pe care evoluează profesia de farmacist în ţara noastră, direcţii care se armonizează, de altfel, şi cu jurământul depus la absolvire:

„În intreaga mea activitate de farmacist voi da dovadă de o atitudine profund umană faţă de om şi colectivitate.

Voi respecta demnitatea şi personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu conştiinciozitate, respectând normele de etică şi de deontologie farmaceutică.

Voi fi corect cu mine însumi şi cu confraţii mei, cărora le voi cere colaborarea, şi nu voi refuza să le acord sprijinul, când mi se va cere, în interesul bolnavului.

Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi, chiar şi după decesul acestora.

Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizată impotriva sănătăţii şi vieţii omului.

Voi fi răbdător şi înţelegător faţă de cel care, datorită bolii, nu-mi acordă respectul cuvenit.

Jur, pe onoare, în mod solemn şi liber!”

 

Farmacist