TEMA EDITIEI

Asthma Right Care România

 Asthma Right Care Romania

First published: 30 noiembrie 2022

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.150.6.2022.7362

Abstract

Despite the progress made regarding the understanding of the pathophysiological mechanism of the disease and the existing therapeutic arsenal, the morbidity and mortality rates of asthma are still high. Starting from recent recommendations regarding the asthma treatment, the RespiRo Group, which brings together family physicians with a special interest in respiratory health, proposes to professional societies, patients’ associations, mass media representatives and political decision-makers to join the Asthma Right Care campaign, initiated under the auspices of the International Primary Care Respiratory Group.
 

Keywords
asthma, public health, RespiRo, IPCRG

Rezumat

Cu toate progresele înregistrate referitoare la înţelegerea me­ca­nis­mului fiziopatologic al bolii şi în ciuda arsenalului te­ra­peu­tic existent, ratele de morbiditate şi mortalitate prin astm sunt, în continuare, mari. Plecând de la recomandările ac­tua­le privind tratamentul în astm, Grupul RespiRo, care reu­neş­te medici de familie cu interes special în sănătatea res­pi­ra­to­rie, propune societăţilor profesionale de profil, aso­cia­ţii­lor de pacienţi, reprezentanţilor mass-media şi decidenţilor politici să se alăture campaniei Asthma Right Care, iniţiată sub egida International Primary Care Respiratory Group.
 

De ce rămâne astmul o problemă de sănătate publică?

Astmul este una din bolile respiratorii obstructive cronice cu prevalenţă mare, în special în rândul copiilor, şi care continuă să reprezinte, prin ratele de morbiditate şi mortalitate, o problemă de sănătate publică(1).

Printre cauzele care contribuie la perpetuarea acestei situaţii se numără şi faptul că, în ciuda progreselor înregistrate în ceea ce priveşte înţelegerea mecanismului fiziopatologic subiacent şi arsenalul terapeutic existent, într-un număr însemnat de cazuri, obiectivele pe termen lung ale managementului bolii nu se ating, astfel încât boala rămâne necontrolată.

Ce înseamnă astm controlat?

Caracterizat prin inflamaţia căilor aeriene şi definit prin istoricul de simptome respiratorii (wheezing, di­fi­cul­tăţi de respiraţie, constricţie toarcică şi tuse), variabile în timp şi ca intensitate, la care se adaugă limitarea variabilă a fluxului de aer expirat, astmul trebuie abordat atât prin prisma controlului simptomelor, cât şi a reducerii riscului de evenimente adverse (exacerbare, limitare persistentă a căilor aeriene, efecte secundare adverse ale tratamentului)(2).

Aceste obiective nu pot fi atinse decât prin realizarea unui parteneriat între echipa terapeutică şi pacient sau aparţinătorii acestuia(2), o condiţie pentru care este necesară comunicarea eficientă, cu atât mai importantă acum, când tratamentul farmacologic al astmului a înregistrat, relativ recent, o modificare fundamentală. 

Schimbare de paradigmă în tratamentul astmului

Această schimbare se referă la rolul beta-2-agoniştilor cu durată de acţiune scurtă, care nu mai sunt indicaţi în monoterapie pentru tratamentul adulţilor şi ado­lescenţilor cu astm. Recomandarea vine din partea autorilor Global Initiative for Asthma (GINA), ca urmare a studiilor care au arătat, de-a lungul timpului, că pacienţii cu astm care se bazează preponderent pe tratamentul cu bronhodilatatoare cu durată de acţiune scurtă au o rată crescută a spitalizării şi deceselor, prin neglijarea componentei inflamatorii a fiziopatologiei bolii(2).

În consecinţă, recomandarea actuală privind abordarea terapeutică a adulţilor şi adolescenţilor cu astm pune accentul pe utilizarea tratamentului cu corticoizi inhalatori ca tratament de întreţinere, singurul eficient în a controla simptomele şi a reduce riscul de exacerbare severă(2).

În ceea ce priveşte tratamentul la nevoie, GINA menţionează două opţiuni(2):

1) combinaţia corticosteroid inhalator în doză mică – formoterol, recomandată preferenţial pentru că, în comparaţie cu utilizarea beta-2-agoniştilor cu durată de acţiune scurtă, reduce riscul de exacerbare severă, asigurând concomitent acelaşi grad de control al simptomelor, sau

2) utilizarea beta-2-agoniştilor cu durată de acţiune scurtă, atunci când prima opţiune nu este posibilă sau dacă pacientul este stabil, aderent la tratamentul de întreţinere şi fără istoric de exacerbare în ultimele 12 luni.

În acest al doilea caz, dacă pacientul se află în treapta I de tratament, administrarea beta-2-agonistului cu durată de acţiune scurtă se va face împreună cu a unui corticosteroid inhalator în doză mică. 

În treptele 2-5, pacientul este în tratament de în­tre­ţi­ne­re cu un corticosteroid inhalator şi îşi administrează beta-2-agonistul cu durată de acţiune scurtă ca tratament la nevoie.

Asthma Right Care

Recomandările menţionate anterior modifică structural un algoritm de tratament folosit timp de mai multe decenii şi adânc înrădăcinat atât în obiceiurile de prescriere ale medicilor, cât şi în practica de autoîngrijire a pacienţilor. Ca urmare, există o latenţă mare în aplicarea lor, ceea ce contribuie la menţinerea cifrelor mari de morbiditate şi mortalitate legate de astm.

În acest context, International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) – o organizaţie internaţională ce reuneşte mai multe asociaţii naţionale ale profesioniştilor din domeniul asistenţei medicale primare cu interes special în sănătatea respiratorie – a demarat proiectul Asthma Right Care, o iniţativă care vizează implementarea unui model-etalon de îngrijire a pacienţilor cu astm, bazat pe dovezile ştiinţifice şi recomandările de bună practică existente(3). Se încearcă, astfel, demararea unei mişcări sociale la nivel global, după modelul altor iniţiative pentru sănătate similare, bazate pe următoarele principii: crearea unei sfere de influenţă prin angajarea oamenilor potriviţi la locul şi în momentul potrivit; prioritizarea acţiunilor menite să mobilizeze diversele categorii de persoane interesate în domeniu şi testarea diverselor strategii prin prisma eficacităţii şi a modului creativ de folosire a resurselor existente; cultivarea diversităţii şi valorificarea experienţelor, abilităţilor şi intereselor aduse de fiecare parte implicată(4).

Există, în acest moment, patru ţări-pilot – Canada, Portugalia, Spania şi Marea Britanie –, cu extindere în Olanda, Grecia, Australia, Argentina şi Franţa, alături de des­chi­­de­rea IPCRG de a sprijini demararea unor ini­ţia­ti­ve simi­lare şi în alte ţări.

În România, Grupul RespiRo, care îşi desfăşoară activitatea sub egida Societăţii Naţionale de Medicina Familiei şi a Centrului Naţional de Studii pentru Medicina Familiei, intenţionează să se alăture acestui proiect internaţional şi, ca un prim pas, să atragă atenţia asupra folosirii inadecvate a beta-2- agoniştilor cu durată de acţiune scurtă. Campania va fi derulată sub numele de Asthma Right Care România, iar membrii echipei RespiRo speră că li se vor alătura, ca parteneri, societăţile profesionale partenere, asociaţiile de pacienţi, reprezentanţi ai mass-media şi decidenţilor politici, într-un efort comun de a reduce impactul pe care astmul îl are în prezent atât asupra calităţii vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, cât şi în termeni de sănătate publică. 

Conflict of interests: The authors declare no con­flict of interests.

Bibliografie

  1. World Health Organization, Fact sheets/Asthma, disponibil la https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma (accesat 16.11.2022).

  2. Global Initative for Asthma, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Updated 2022, pag. 46-47, 51-92. 

  3. International Primary care Respiratory Group, Asthma Right Care, disponibil la https://www.ipcrg.org/asthmarightcare (accesat 16.11.2022).

  4. Del Castillo J, Nicholas L, Nye R, Khan H. We change the world: What can we learn from global social movements for health? In: Health, November 2017, disponibil la https://www.nesta.org.uk/report/we-change-the-world-what-can-we-learn-from-global-social-movements-for-health/ (accesat 16.11.2022).

Articole din ediţiile anterioare

SINTEZE CLINICE | Ediţia 4 154 / 2023

Monitorizarea interdisciplinară a pacientului cu astm bronşic

Corina Eugenia Budin, Gabriela-Paula Pop

Astmul bronşic este caracterizat de inflamaţia cronică a căilor aeriene, asociată cu obstrucţie variabilă ce limitează fluxul de aer şi hiperreacti...

30 septembrie 2023
MEDICINA DE FAMILIE | Ediţia 5 / 2016

Impactul psiho-social al astmului bronșic la copil și adolescent

Claudia Felicia Pop

Astmul bronșic reprezintă o patologie frecvent întâlnită la copil, fiind o afecțiune cu evoluție cronică, marcată de o mare variabilitate, cu un ta...

07 martie 2016