Pandemia de COVID-19 este un me­mento puternic al faptului că bolile in­fecţioase nu cunosc graniţe. Toate ţările sunt vulnerabile, indiferent de nivelul veniturilor sau de puterea sistemelor de asistenţă medicală. În întreaga regiune europeană, în care zeci de milioane de oameni trăiesc în izolare de săptămâni întregi şi în care peste 100.000 de oameni au murit de COVID-19, viteza de propagare şi devastarea produsă de noul tip de coronavirus au dat peste cap vieţile tuturor.

Necesitatea urgentă a unui vaccin îm­potriva SARS-CoV-2 subliniază rolul pi­vo­tal pe care îl au imunizările în protejarea vieţilor şi economiilor. Pe măsură ce oamenii de ştiinţă din întreaga lume lucrează pentru a dezvolta un vaccin împotriva noului tip de coronavirus, iar capacităţile sistemelor de sănătate sunt suprasolicitate în a răspunde la COVID-19, programele naţionale de imuni­za­re de rutină sunt mai importante ca ni­cio­dată. Guvernele din toată regiunea tre­buie să utilizeze toate oportunităţile po­si­bile pentru a proteja oamenii de nu­me­roa­sele boli pentru care sunt deja dis­po­nibile vaccinuri.

Atunci când vaccinările de rutină nu sunt efectuate, riscul de dezvoltare a unor focare de boală creşte. În 2018, aproximativ 527.000 de copii din Regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) nu au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei. Un an mai târziu, în 2019, virusul rujeolic a expus lacune de imunitate în Europa, infectând peste 100.000 de persoane din toate grupele de vârstă. Protejarea copiilor, adolescenţilor şi adulţilor împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare este o necesitate pentru sustenabilitatea sistemelor de sănătate.

„Ştim că vulnerabilitatea la boli­le infecţioase în orice zonă este o ame­nin­ţa­re pentru sănătatea publică de pretutindeni”, a declarat doamna Afshan Khan, director regional UNICEF pentru Europa şi Asia Centrală. „Este esenţial ca programele de imunizare de rutină să continue în această criză, luându-se toate măsurile de protecţie necesare pentru cadrele medicale şi pentru persoanele care primesc vaccinuri. Ar trebui să se acorde prioritate crescută vaccinării celor mai vulnerabili copii, aceia care nu au schemele complete de vaccinare”.

Dacă în această perioadă fără precedent măsurile locale de răspuns împotriva COVID-19 provoacă întreruperi temporare ale serviciilor de imunizare de rutină, ţările ar trebui să planifice reluarea serviciilor de imunizare cât mai repede posibil după ce situaţia se stabilizează. Autorităţile ar trebui să fie pregătite să-i vaccineze pe cei cu risc mai mare şi să se asigure că toată lumea, inclusiv cei marginalizaţi, vor avea acces egal la un vaccin îm­potriva SARS-CoV-2, atunci când acesta va deveni disponibil. „Putem preveni impactul suplimentar al COVID-19 asupra sistemelor noastre de asistenţă medicală, asigurându-ne că persoanele de toate vârstele rămân vaccinate conform programelor naţionale. Îndemn ţările să menţină furnizarea serviciilor de imunizare şi să impulsioneze cererea de vaccinare, chiar şi în aceste momente dificile”, a adăugat dr. Hans Henri P. Kluge, director regional OMS pentru Europa.

Pe măsură ce păşim într-un nou vi­i­tor, vaccinurile vor continua să serveas­că drept temelie pentru sănătate şi bu­nă­s­tare pentru toţi. Prin solidaritate, ac­ţiu­ne comună şi printr-un angajament neo­bo­sit de a nu lăsa pe nimeni în urmă, pu­tem crea împreună un viitor mai să­nătos.

Sursa: OMS – Regiunea Europa,
www.euro.who.int