Noile instrumente OMS ajută spitalele să gestioneze creş­te­rea numărului de pacienţi diag­nos­ti­caţi cu COVID-19

Două noi instrumente OMS au fost lansate pen­tru a ajuta managerii din sistemele de să­nă­ta­te din toată regiunea europeană a OMS să se pregătească pentru creşterea numărului de pacienţi cu COVID-19 care au nevoie de îngrijiri de terapie intensivă în spitale, pe măsură ce pandemia este pe o curbă ascendentă. In­­s­tru­men­tele vor ajuta la vizualizarea şi es­ti­marea per­so­nalului medical necesar pe du­ra­ta pan­­de­mi­­ei, precum şi la proiecţia unor sce­na­rii pri­vind durata şi intensitatea vârfului epi­de­mi­ei.

Instrumentul Health Workforce Estimator va aju­ta ţările să estimeze numărul de personal me­di­cal necesar, pe baza unui număr zilnic pre­co­ni­zat de pacienţi cu simp­tom­e moderate, se­ve­re şi critice. Această înţelegere a volumului de muncă potenţial va permite ţărilor să an­ti­­ci­­pe­ze şi să abordeze mai bine nevoile de în­­gri­­ji­re a sănătăţii mintale a lucrătorilor din să­­nă­­ta­te. În plus, acesta îi va ajuta pe managerii ser­vi­cii­lor de sănătate să calculeze cantităţile de echipamente individuale de protecţie şi alte resurse necesare pentru a proteja sănătatea fizică a personalului.

Instrumentul de asistenţă pentru adaptarea la supraîncărcare (Adaptt Surge Planning Sup­port Tool), conceput pentru factorii de de­ci­zie şi managerii sistemelor de sănătate, se concentrează pe planificarea si­tua­ţiilor de su­pra­în­cărcare a sistemului sanitar. Acesta ajută la es­ti­ma­rea numărului de paturi necesare pentru ca­zu­rile moderate, severe şi critice, la estimarea intervalului de timp în care numărul de pacienţi ce necesită îngrijiri va de­­pă­şi nu­mă­rul de paturi disponibile în spital şi la estimarea re­surselor umane necesare. In­stru­mentele OMS conţin recomandări privind creş­te­rea capacităţii spitalelor în faţa unui influx de pacienţi cu COVID-19. Documentul prezintă 4 ac­ţiuni strategice structurate în următoarele 4 domenii care sunt esenţiale pentru a face fa­ţă numărului în creştere rapidă a pacienţilor in­fec­taţi cu noul tip de coronavirus: Personal – per­so­­nal medical şi asistenţi sociali suficienţi şi calificaţi corespunzător; Spaţiu – crearea de spaţii adecvate în spitale şi alte struc­turi disponibile pentru a oferi îngrijiri; Bu­­nu­ri – asigurarea de consumabile şi de echi­­­pa­­men­te de protecţie atât pentru îngrijirea pa­­cien­­tu­lui, cât şi pentru siguranţa personalului me­di­cal; Sisteme – acţiuni de coordonare pen­­tru a răspunde creşterii cererii de servicii me­­dicale.

Sursa: OMS – Regiunea Europa,
www.euro.who.int