Dragi colegi,

Deşi în vacanţă, am pregătit împreună cu colegii şi prietenii noştri un nou număr al revistei ORL.ro, cu articole diverse şi, sperăm, nu numai interesante, dar şi utile dumneavoastră.

Ne alăturăm astfel programelor ştiin­ţi­­fice din această toamnă, organizate hi­brid, sau poate doar online, dar cu si­gu­ran­­ţă prezente. Şi pentru că audiologia mă pasionează, vă invit şi eu, alături de Vio­leta Necula, preşedinta Congresului de Audiologie din noiembrie, „cu drag, în Cluj-Napoca, oraşul marilor festivaluri, la săr­bătoarea Audiologiei!”

Societatea Română de Audiologie şi Pa­to­lo­gie a Comunicării, deşi abia la vâr­sta la care se începe şcoala, şi-a propus de la început atingerea unui nivel de per­for­man­ţă ridicat, similar societăţilor din care face parte, EFAS şi ISA. Prin cursuri, publicaţii, manifestări ştiinţifice cu invitaţi de înaltă ţinută profesională şi, în viitor, grupuri de lucru, pentru că edu­ca­ţia face diferenţa, pentru că instrui­rea aduce plusvaloare şi permite crearea unor colective complete care pot merge de­par­te.

Vă aşteptăm cu drag!