Colegiul Medicilor din România a anunţat, marţi, că oferă consiliere urmaşilor personalului medical care a murit în urma complicaţiilor cauzate de infectarea cu noul coronavirus, după ce au fost identificate situaţii în care aceştia nu cunoşteau că beneficiază de anumite drepturi sau au întâmpinat dificultăţi în dobândirea lor.


Legea 56/2020 reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 prin acordarea unor drepturi acestuia, precum şi urmaşilor celui decedat.

Potrivit unui comunicat de presă, CMR va asigura asistenţa necesară celor interesaţi, prin Comisia Economico-Socială a Consiliului Naţional şi prin departamentul de resort.

Legea 56/2020 prevede că urmaşii personalului medical decedat în urma complicaţiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul la pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
  • pensie de urmaş egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie avut/avută de personalul medical prevăzut la art. 2 (1) la data decesului;
  • dreptul la asistenţă medicală şi medicamente gratuite în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii sau, după caz, ministerele cu reţea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;
  • scutirea de la plata impozitului pe terenul şi pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate.

Soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor beneficiază de drepturile prevăzute de lege dacă nu se recăsătoreşte.

Conform actului normativ, de drepturile conferite de lege nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19, în situaţia în care acestea au survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii.