Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o Hotărâre prin care se instituie noi reguli privind carantina la intrarea în ţară. Se elimină lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat, care prevedea clasificarea statelor pe culori.


Conform HCNSU nr. 6 din data de 31.01.2022, „se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19, efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii)”.

Sunt exceptate de la măsura carantinei următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României: copiii sub 12 ani, persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării, lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi. Mai sunt exceptaţi elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ şi fac naveta zilnic către acestea, conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, membrii misiunilor diplomatice, piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar, personalul navigant maritim român, personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze, angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării.

Conform Hotărârii, se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacţii direcţi ai unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă HCNSU nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, se mai precizează în document.Psihiatru (2)