Medicii de familie din România, reprezentaţi de organizaţiile profesionale şi patronale, solicită autorităţilor adaptarea legislaţiei, astfel încât şi profesioniştii din medicina primară să acceadă la facilităţile financiare guvernamentale şi la fondurile europene.


Astfel, reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie şi Uniunii Patronatelor Independente din Medicina de Familie au trimis, luni, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate un document prin care propun „completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 43/2020, astfel încât stimulentul de risc să poată fi acordat atât din fondul de salarii al unităţii angajatoare, cât şi din venitul furnizorului de servicii medicale în cazul furnizorilor organizaţi conform O.G. nr. 124/1998, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat”.

Organizaţiile medicilor de familie spun că, în urma acestei modificări de stimulentul de risc vor beneficia şi medicii titulari ai cabinetelor medicale de Medicina familiei organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, asigurându-se absorbţia fondurilor europene din POCU.

„În acelaşi timp, propunem ca pentru definirea „pacienţilor suspecţi” prevăzuţi în Articolul 8, alin (1)„ litera f^1) din OUG 43/2020 să fie luate în considerare toate categoriile de persoane care au fost carantinate în condiţiile prevăzute la art. 1 din cadrul Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 414/2020 cu modificările ulterioare. Ca modalitate de solicitare a stimulentul de risc, propunem ca reprezentantul legal al cabinetului medical de Medicina familiei să înainteze către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană sau a municipiului Bucureşti, lista personalului medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar care a activat în timpul stării de urgenţă şi care a avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 conform definirii acestora prin art. 1 din OMS nr. 414/2020, sau care a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, urmând ca DSP să avizeze această listă şi să transmită către Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană sau a municipiului Bucureşti o listă centralizatoare cu datele de identificare ale cabinetelor de Medicina familiei şi ale personalului care activează în cadrul acestora şi care vor beneficia de respectivul stimulant de risc”, potrivit documentului transmis CNAS.

De asemenea, reprezentanţii medicilor de familie propun şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 43/2020, astfel încât decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Infrastructură mare” să poată fi realizată şi de către cabinetele medicale de Medicina Familiei pentru cheltuielile cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COV1D-19 (biocide, măşti, halate, viziere, lămpi biocide ş.a.) realizate de la începutul stării de urgenţă până la finalul stării de alertă.

„Ca modalitate de solicitare pentru decontarea sumelor cheltuite, propunem o modalitate similară cu cea pentru stimulentul de risc descrisă anterior. Astfel, reprezentantul legal al cabinetului de Medicina familiei va înainta către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, lista produselor achiziţionate şi copii ale facturilor fiscale aferente, urmând ca DSP să avizeze această listă şi să transmită către Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti o listă centralizatoare cu datele furnizorilor şi cu sumele totale de decontat pentru fiecare cabinet de Medicina familiei în parte. Sumele şi destinaţia acestora de la începutul stării de urgenţă până la finalul stării de alertă pot fi publicate pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti şi/sau al Casei de Asigurări de Sănătate Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti”, se mai arată în documentul semnat de dr. Dina Mergeani, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Raluca Zoiţanu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie şi Angela Mazdrag, preşedintele Uniunii Patronatelor Independente din Medicina de Familie.