Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Sănătăţii, nouă patronate şi organizaţii judeţene ale medicilor de familie arată că afirmaţiile demnitarului, privind distribuirea pastilelor de iodură de potasiu prin cabinetele de medicina de familie, ar avea drept consecinţă blocarea accesului pacienţilor la îngrijirile de care au nevoie.


„Ministrul Sănătăţii a afirmat încă o dată că va găsi cadrul legal pentru a distribui comprimatele de iodură de potasiu către cetăţeni, precum şi că, fără să fi avut o dispută cu noi, medicii de familie, nu consideră o chestiune birocratică distribuirea acestor pastile”, se arată într-un comunicat.

„Facem apel, pe această cale, la DOCTORUL Alexandru Rafila, pentru că, înainte de a fi ministrul al Sănătăţii, sunteţi medic. Tot această calitate o veţi avea şi după ce nu veţi mai fi ministru, iar ca toţi medicii din România, trebuie să respectaţi prevederile legii speciale (Legea nr. 95/2006), precum şi a CODULUI DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ”, se mai arată în document.

Patronatele şi organizaţiile arată că ministrul, când şi-a afirmat public speranţa ca medicii de familie să mai reflecteze asupra distribuirii comprimatelor de iodură de potasiu şi să devină partenerii pacienţilor lor, a săvârşit o faptă directă de denigrare a colegilor. „Noi, medicii de familie, suntem aceia care acordăm, conform legii, servicii de asistenţă medicală primară, fiind întotdeauna alături de pacienţii noştri. Nu numai că ne cereţi să distribuim medicamente, faptă calificată ca fiind nedeontologică în CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ, ci ne aduceţi în situaţia de a refuza acordarea serviciilor medicale pacienţilor de pe listele cabinetelor noastre, pentru că aşa cum am mai arătat, distribuirea comprimatelor de iodură de potasiu blochează complet activitatea medicală curativă şi profilactică din cabinetele noastre (art.22 lit.e)”.

Într-o zi lucrătoare un medic de familie are între 20 şi 40 de consultaţii, se mai arată în scrisoarea deschisă. „Rezultă că, în 2-3 săptămâni, cât se prognozează a fi necesar pentru distribuirea pastilelor de iodură de potasiu, nu se vor mai putea efectua cel puţin 300 de consultaţii, pentru simplul motiv ziua nu are decât 24 de ore şi medicul de familie din cabinet, împreună cu asistenta, nu pot lucra mai mult decât o fac în prezent. Astfel, vom fi puşi în situaţia de a alege, vom distribui medicamente sau vom trata pacienţii?”, se mai arată în documentul semnat de patronatele medicilor de familie.

„Domnule ministru vă asumaţi răspunderea pentru faptul că în fiecare cabinet de medicină de familie vor rămâne fără tratament cel puţin 300 pacienţi? Toate acestea acum, când abia am ieşit din pandemie, când virozele ne solicită suplimentar şi fiecare medic de familie desfăşoară activitate suplimentară, pentru a nu-şi lasă netrataţi pacienţii”, se mai spune în scrisoarea deschisă.

O mare parte din cei 300 pacienţi netrataţi vor fi copii şi, mai grav, aceştia nu vor putea fi vaccinaţi cu vaccinurile obligatorii, conform Programului Naţional de Vaccinare. „În prezent, la direcţiile de sănătate publică nu se distribuie aceste vaccinuri medicilor de familie, pentru că nu au fost aprovizionate la timp”.

Codul de deontologie medicală defineşte ca fiind o atingere gravă adusă caracterului independent al profesiei medicale, implicarea medicului, direct sau indirect, în distribuţia de medicamente (art. 23 lit. c). „Dacă Doctorul Alexandru Rafila are a se plânge de colegii lui, medici de familie (...) să deschidă procedura de conciliere din cadrul corpului profesional. Noi, medicii suntem datori ca în toate situaţiile şi împrejurările legate de exercitarea obligaţiilor profesionale, să ne acordăm sprijin reciproc şi să acţionăm cu loialitate unul faţă de celălalt (art. 39-40 din Codul de deonotologie medicală). Orice decizii şi hotărâri cu caracter medical trebuie să fie luate avându-se în vedere interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică. (art. 380 din Legea nr. 95/2006 şi art. 4-6, 9-10 Principiille e fundamentale ale exercitării profesiei de medic din Codul de deontologie medicală)”.

Medicii de familie încheie un singur contract de acordare a serviciilor medicale cu casele judeţene de asigurări de sănătate, contract cu clauze impuse, de nenegociat, care stabileşte clar că în timpul programului de cabinet, medicii de familie nu pot desfăşura alte activităţi decât cele prevazute in contract, arată patronatele. „Prin impunerea sarcinii distribuţiei comprimantelor de iodură de potasiu medicilor de familie, chiar în contra probabilităţii ca o importantă parte a populaţiei să fie afectată direct de abuzul de iodură de potasiu, se încalcă dispoziţia legală conform căreia «În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitării sale independenţa şi libertatea profesională a medicului, precum şi dreptul de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical. Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este funcţionar public şi nu poate fi asimilat acestuia»”.

Conform art. 381 din Legea nr. 95/2006, în legătură cu exercitarea profesiei şi în limita competenţelor profesionale medicului nu îi pot fi impuse îngrădiri privind prescripţia şi recomandările cu caracter medical, avându-se în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligaţia medicului de deosebit respect faţă de fiinţa umană şi de loialitate faţă de pacientul său, precum şi dreptul medicului de a prescrie şi de a recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

„Stimate confrate, domnule ministru, vă rugăm să vă amintiţi jurământul depus la primirea în rândurile medicilor din România, «Colegii mei vor fi fraţii mei», haideţi să lucrăm împreună, să ne tratăm cu respect reciproc. Vă susţinem şi apreciem deosebit activitatea desfăşurată de dumneavoastră ca ministru al Sănătăţii, de aceea facem încă o dată apel la ministrul Sănătăţii - DOCTORUL Alexandru Rafila, pentru a găsi împreună o soluţie care să servească cetăţenilor României, pacienţii noştri. Autorităţile publice locale şi furnizorii de servicii de distribuire de medicamente (farmaciile) sunt cei care pot desfăşura activitatea de distribuire a comprimantelor de iodură de potasiu, cu respectarea dispoziţiilor legale şi numai după o campanie corespunzătoare de informare”, se arată în încheierea scrisorii deschise.

Documentul e semnat de patronatele medicilor de familie din Timiş, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Galaţi, Vrancea, Teleorman, Vâlcea, Sibiu, precum şi de Organizaţia Patronală a Medicilor de Familie Bihor.
Medic