Ministerul Sănătăţii a publicat Ghidul beneficiarului pentru Investiţia specifică I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C12 – Sănătate.


Conform unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, investiţia are un buget total de 150.380.000 euro fără TVA şi constă în finanţarea a minim 25 de spitale publice pentru:

 1. Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unităţile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcţionale de boli infecţioase pentru izolarea/gruparea şi tratarea pacienţilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR şi cu infecţii cu Clostridium difficile

Această componentă poate include următoarele elemente:

 • Organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării microbiologice prevăzut cu grup sanitar propriu (ex. sisteme de presiune negativă);
 • Reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii;
 • Reabilitarea/modernizarea spaţiilor destinate efectuării procedurilor de hemodializă/hemofiltrare;
 • Controlul microbiologic al aerului din blocurile operatorii şi din unităţile de terapie intensivă (instalaţii specifice de aer condiţionat/flux laminar/sisteme de ventilaţie destinate acestor unităţi, instalaţii de dezinfectare a echipamentelor de protecţie, echipamente de decontaminare a aerului şi a suprafeţelor, echipamente de dezinfecţie prin tehnica UV sau alte tehnici moderne etc).
 1.  Dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate

Această componentă poate include următoarele elemente:

 • Îmbunătăţirea capacităţii şi capabilităţii laboratoarelor/compartimentelor de microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare a micro-organismelor şi de efectuare a antibiogramelor;
 • Echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a sensibilităţii la antibiotice (AST) pentru bacterii şi fungi;
 • Echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilităţii la antibiotice prin concentraţia minimă inhibitorie (CMI).
 1. Achiziţionarea de echipamente destinate reducerii IAAM.

Aceasta componentă poate include următoarele elemente:

 • Sisteme de decontaminare a aerului din încăperi;
 • Sisteme de dezinfecţie suprafeţe cu abur/presiune înaltă etc;
 • Sisteme de sterilizare echipamente protecţie personal;
 • Sisteme de curăţenie automate care utilizează tehnici avansate pentru dezinfecţie/decontaminare aer, suprafeţe şi sau echipamente;
 • Sisteme de ventilaţie de înaltă calitate pentru pacienţii critici prevăzute cu filtre antibacteriene şi antivirale;
 • Sisteme de sterilizare instrumentar medical şi echipamente bazate pe tehnologii moderne cu plasmă, UV etc.
 • Sisteme / echipamente de control al igienei mâinilor;
 • Sisteme / echipamente de evidenţiere a încărcăturii microbiologice în aer şi pe suprafeţe;
 • Echipamente şi sisteme digitale / IT / AI de monitorizare al IAAM;
 • Echipamente de neutralizare materiale contaminate prin compactare.

Lista de elemente (echipamente/investiţii) nu este limitativă, ci orientativă, se precizează în comunicat.

Valoarea maximă nerambursabilă a finanţării alocate per proiect este de 6 milioane de euro fără TVA. Data de deschidere a platformei pentru depunerea dosarelor de finanţare este 25 septembrie 2022, ora 10.00. Propunerile de proiecte se pot depune până cel târziu 30 noiembrie 2022, ora 16.00.

Data de semnare a contractelor de finanţare cu minimum 25 de spitale este 24 februarie 2023, iar data limită de implementare a proiectelor, 2 mai 2024.

Ghidul se găseşte public pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la secţiunea Apeluri PNRR Ministerul Sănătăţii – C12. Sănătate.

 

 Alergologia