Revista Farmacist.ro aniversează 200 de ediţii de la publicarea primului număr, o apariţie bine-venită pe piaţa de informare, respectiv de educaţie farmaceutică şi medicală continuă. Este firesc ca acest eveniment să reprezinte un motiv de mulţumire şi bucurie pentru cei care de-a lungul timpului au fost sau sunt implicaţi în această frumoasă realizare şi să ne ofere prilejul unui scurt remember cu privire la istoricul apariţiei revistei, atât cât este posibil în spaţiul limitat al unui editorial.

Aşadar, am aminti în primul rând numele foştilor redactori-şefi care au construit temelia acestei longevităţi, şi anume Cristina Ion, Mădălina Mihălţianu şi Anca Ardeleanu, cărora, la acest moment anivesar, le mulţumim pentru efort şi devotament. Aceleaşi mulţumiri şi aprecieri le adresăm actualului comitet editorial şi managementului revistei, angajaţi pe deplin în realizarea şi apariţia fiecărui număr.

Apoi, am remarca suita de interviuri valoroase cu colegi şi personalităţi ale lumii farmaceutice: farmacişti practicieni în farmacia de comunitate sau de spital, reprezentanţi ai unor companii farmaceutice, ai administraţiei sau ai mediului academic.

În ceea ce priveşte tematica articolelor publicate, aceasta s-a diversificat constant şi a inclus subiecte de interes curent din farmacologie, farmacoterapie, gemoterapie, fitoterapie, homeopatie, oftalmologie, pediatrie, dermatologie, cosmetologie, farmacovigilenţă, legislaţie farmaceutică, prevenţie, istoria farmaciei etc.

Un alt aspect demn de menţionat este şi faptul că revista, publicată sub egida Colegiului Farmaciştilor din România, a participat, timp de câţiva ani, la programul EFC prin intermediul articolelor publicate în suplimente dedicate. De asemenea, parteneriatul cu Societatea Română de Istoria Farmaciei a creat condiţiile unei prezenţe constante a subiectelor care aduc trecutul profesional şi oamenii care au ajutat prin efortul lor ca farmacia şi farmaciştii să aibă parte de recunoaştere şi de preţuire în societate. Din anul 2015, revista este indexată EBSCO, iar de anul acesta, în DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Nu în ultimul rând, dorim să le mulţumim autorilor-colaboratori constanţi pentru diversitatea şi noutatea subiectelor abordate, precum şi cititorilor revistei, care dau sens apariţiei şi prezenţei acesteia pe piaţă.

Vivat, crescat, floreat!