Sumar

EDITORIAL
• Conferinţele ştiinţifice ne oferă întotdeauna prilejul reîntâlnirii cu colegi dragi, dar şi oportunitatea discuţiilor ştiinţifice, esenţa progresului nostru individual.
RHINOLOGY
• Abordul endoscopic transnazal al unui condrosarcom septal extins la rostrumul sfenoidal
• Mucocel etmoidal cu extensie orbitară – urgenţă medico-chirurgicală
PHARYNGOLOGY
• An overview of the clinical profile of patients with burning mouth syndrome
LARYNGOLOGY
• Recovery of laryngectomized patients – work carried out in the ENT Clinic of the Craiova County Emergency Clinical Hospital
• Some clinico-therapeutic evaluations and considerations on laryngeal cancer – work carried out in the ENT Clinic of the Craiova County Emergency Clinical Hospital
• Limfangiomul chistic cervical şi laringian – cazuri clinice
• Oral cavity and laryngeal cancer in patients with metabolic syndrome or type 2 diabetes
INTERDISCIPLINARY
• Classic versus digital in the fabrication of the metal infrastructure of fixed prosthetic restoration (Part I)
• Special aspects of direct restoration in posterior teeth
EDITORIAL

Motto: „The process of scientific discovery is, in effect, a continual flight from wonder.” Albert Einstein

Mădălina Georgescu

Dragi colegi,, Conferinţele ştiinţifice ne oferă întotdeauna prilejul reîntâlnirii cu colegi dragi, dar şi oportunitatea discuţiilor ştiinţifice, e...

28 septembrie 2023
RHINOLOGY

Abordul endoscopic transnazal al unui condrosarcom septal extins la rostrumul sfenoidal

Bogdan Mocanu, Alexandru Mocanu, Silviu Oprescu, Cristina Bichir

O pacientă, în vârstă de 31 de ani, s-a internat în vederea ablaţiei unei formaţiuni tumorale situate la nivelul părţii posterioare a septului naza...

28 septembrie 2023
RHINOLOGY

Mucocel etmoidal cu extensie orbitară – urgenţă medico-chirurgicală

Mihail Tuşaliu, Camelia Iancu, Iulia Strîmbu-Tiţă, Cristian Bucur, Adriana Lozbă

Mucocelul sinusurilor paranazale a fost descris pentru prima dată în literatura de specialitate de către Langenbeck (1820) sub denumirea de „hidati...

28 septembrie 2023
PHARYNGOLOGY

An overview of the clinical profile of patients with burning mouth syndrome

Elena Claudia Coculescu, Carmen-Larisa Nicolae, Bogdan-Ioan Coculescu

Algia bucală nespecifică (ABN) este dificil de diagnosticat, în special în forma sa primară, iar prevalenţa este dificil de stabilit, din cauza abs...

28 septembrie 2023
LARYNGOLOGY

Recovery of laryngectomized patients – work carried out in the ENT Clinic of the Craiova County Emergency Clinical Hospital

Eduard-Andrei Gheorghe, Conf. dr. Ioana Ioniţă, Carmen Sîrbuleţ, Carmen-Aurelia Mogoanţă, Mihaela Mitroi, Alina-Nicoleta Căpitănescu, Ioana-Cristina Oprişcan, Irina Enache, Andrei Osman, Mircea-Sorin Ciolofan, Florin Anghelina

Scopul lucrării. Această lucrare prezintă diferite modalităţi de a recăpăta funcţia vocală, de deglutiţie şi respiratorie, în funcţie de tipul de i...

28 septembrie 2023
LARYNGOLOGY

Some clinico-therapeutic evaluations and considerations on laryngeal cancer – work carried out in the ENT Clinic of the Craiova County Emergency Clinical Hospital

Eduard-Andrei Gheorghe, Elena Ioniță, Conf. dr. Ioana Ioniţă, Carmen Sîrbuleţ, Carmen-Aurelia Mogoanţă, Mihaela Mitroi, Alina-Nicoleta Căpitănescu, Ioana-Cristina Oprişcan, Irina Enache, Andrei Osman, Mircea-Sorin Ciolofan, Florin Anghelina

Scopul lucrării. Evidenţierea neoplasmului de laringe prin manifestări clinice şi posibilităţi terapeutice. Obiectivele lucrării. Realizarea locali...

28 septembrie 2023
LARYNGOLOGY

Limfangiomul chistic cervical şi laringian – cazuri clinice

Victor Osman, Vitalie Osman, Sergiu Vetricean, Vasile Cabac, Adrian Clipca, Ana-Maria Chiriac, Lia-Mirela Agachie

Malformaţiile limfatice cervicale (MLC) reprezintă o afecţiune limfatică rară, cu componentă malformativă, înregistrându-se mai frecvent la copii ş...

28 septembrie 2023
LARYNGOLOGY

Oral cavity and laryngeal cancer in patients with metabolic syndrome or type 2 diabetes

Rucsandra Elena Dănciulescu Miulescu, Diana Loreta Păun, Iuliana Gherlan, Radu Ilinca

Cancerul de laringe este cea mai frecventă formă de cancer în zona capului şi gâtului. Pacienţii diabetici prezintă un risc crescut de a dezvolta c...

28 septembrie 2023

Classic versus digital in the fabrication of the metal infrastructure of fixed prosthetic restoration (Part I)

Mihai David, Dorina-Mihaela Gheciu, Radu Cătălin Costea, Viorel Ştefan Perieanu, Gabriela Tănase, Mădălina Violeta Perieanu, Mircea Popescu, Bogdan Alexandru Dimitriu, Irina Adriana Beuran, Mihai Burlibaşa

Atât metoda clasică de confecţionare a infrastructurii me­ta­lice a restaurărilor protetice fixe metaloceramice, cât şi tehnologiile digitale moder...

28 septembrie 2023
INTERDISCIPLINARY

Special aspects of direct restoration in posterior teeth

Irina-Maria Gheorghiu, Loredana Mitran, Mihai Mitran, Sânziana Scărlătescu, Alexandru A. Iliescu, Paula Perlea, Octavian-Andrei Nistor

Restaurarea directă a lipsei de substanţă în cazul dinţilor laterali prezintă atât particularităţi ce provin din specificul proceselor carioase de ...

28 septembrie 2023

Despre ORL.ro


ISSN 2067-6530
e-ISSN 2502-0374
ISSN-L 2067-6530

Din anul 2013 indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index Copernicus.
Crossref-DOI: 10.26416/Orl
DOAJ

Pentru anul 2024, revista „ORL.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10765/28.12.2023. 

Lansată în luna noiembrie 2008, “ORL.ro” este o publicaţie cu acoperire naţională dedicată medicilor specialişti ORL, dar şi rezidenţilor din această specializare. Revista ORL.ro oferă abonaţilor săi un conţinut ştiinţific de actualitate de cea mai înaltă calitate, reuşind să colaboreze cu specialişti de renume, recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional în specialitatea otorinolaringologie.


Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista ORL.ro este publicată în limba română şi engleză.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

Ediţii curente

EDITORIAL BOARD

  • EDITOR-IN-CHIEF Assoc. Professor Mădălina Georgescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF Loredana Mitran MD, PhD, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest
  • EDITORIAL BOARD Professor Silviu Albu, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca Professor Romeo Călăraşu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Gheorghe Comşa, „Ovidius” University, Faculty of Medicine, Constanţa Professor Stan Cotulbea, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Sebastian Cozma, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Emil Mărgineanu, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Dan Mârţu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Gheorghe Muhlfay, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Professor Maria Olinca, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Luminiţa Rădulescu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Cristian Stan, „Mina Minovici” National Institute of Legal Medicine, Bucharest Associate Professor Irina Gheorghiu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Adriana Neagoş, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Associate Professor Cristiana Oprea, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Diana Loreta PĂUN Assoc. Professor Sorin Constantin PĂUN Associate Professor Daniel Mihai Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Raluca Ioana Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Vasile Cabac, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Senior Lecturer Vlad Andrei Budu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Cristian Martu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Senior Lecturer Valentina Ruxandra Moroti-Constantinescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Carmen Stan, „Witting”, No 1 Clinical Hospital CFR, Bucharest Senior Lecturer Mihai Tuşaliu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assist. Professor Victor OSMAN Assistant Professor Arthur Weisman, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Celesta Drăgulescu MD, PhD, „Prof. Dr. D. Hociota” Institute ofPhono-Audiology and ENT Functional Surgery, Bucharest Bogdan Mocanu MD, PhD, Brain Institute, Bucharest Dr. Andrei Osman, ENT Department, Clinical County Hospital of Craiova, Romania Dr. Marin Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Dr. Nicolae Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova
  • ACADEMICIANS Professor Ion Ababii, „Nicolae Testemiţanu” Public University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republic of Moldova Professor Constantin Dumitrache, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Constantin Popa, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Victor Voicu, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD Professor Patrice TRAN BA HUY (France) Professor Jeff MULDER (The Netherlands) Dr. Bernard ARS (Belgium)
  • PEER REVIEW Professor Romeo CĂLĂRAŞU Professor Elena IONIŢĂ Professor Mărioara POENARU Professor Valerie LUND (France) Assoc. Professor Mădălina GEORGESCU Assoc. Professor Payam BEHZADI (Iran) Assoc. Professor Daniela VRÎNCEANU Senior Lecturer Vlad Andrei BUDU Loredana MITRAN MD Ciprian ENĂCHESCU MD (France) Irina GHEORGHIU MD
  • EDITORIAL SECRETARIES Dr. Daniel Mirea, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest Dr. Mircea Romaniţan, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden