Sumar

EDITORIAL
• Motto: “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” - Steve Jobs
RHINOLOGY
• Histological findings in chronic hypertrophic rhinitis
AUDIOLOGY
• Variaţii VEMP în patologia vestibulară
INTERDISCIPLINARY
• The health benefits of AudioStressNotifier: an innovative noise monitoring app and its impact on sleep
• Technological aspects in the manufacturing of custom-fitted mouthguard (Part I)
• Esthetic function direct restoration in the anterior area – case report
• Malformaţii venoase de buză inferioară, gingivale şi la nivelul membrului superior drept – prezentare de caz
• Femei celebre în stomatologie – secolul XX. Partea I
EDITORIAL

Motto: “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.” - Steve Jobs

Mădălina Georgescu

Înaintea Sărbătorilor de iarnă, ne apropiem de dumneavoastră cu cele mai bune gânduri şi urări, dar şi cu un număr nou al revistei ORL.ro. Ne bucur...

24 noiembrie 2023
RHINOLOGY

Histological findings in chronic hypertrophic rhinitis

Remus Gabriel Mihalcea, Prepageran Narayanan, Erich Vyskocil, Daniela Cîrpaciu, Vlad Andrei Budu, Cristina-Maria Goanţă

Rinita cronică este o afecţiune frecventă, cu un impact sem­ni­­ficativ asupra calităţii vieţii. Scopul lucrării îl reprezintă exa­­mi­na­rea model...

24 noiembrie 2023
AUDIOLOGY

Variaţii VEMP în patologia vestibulară

Oana-Irina Popa, Iuliana Teodora Doroiman

Testarea potenţialelor miogenice evocate vestibular (VEMP) a apărut relativ recent, dar a câştigat teren rapid, fiind al doilea test (după proba ca...

24 noiembrie 2023
INTERDISCIPLINARY

The health benefits of AudioStressNotifier: an innovative noise monitoring app and its impact on sleep

Cristina-Maria Goanţă, Ioan Burciu, Daniela Cîrpaciu, Vlad Andrei Budu

Somnul joacă un rol esenţial în menţinerea sănătăţii. Nume­roşi factori pot perturba somnul, inclusiv zgomotul din me­diul în­con­ju­rător. Apariţi...

24 noiembrie 2023
INTERDISCIPLINARY

Technological aspects in the manufacturing of custom-fitted mouthguard (Part I)

Ioana Voinescu, Carmen-Georgiana Dorobanţu, Radu Cătălin Costea, Viorel Ştefan Perieanu, Gabriela Tănase, Mădălina Violeta Perieanu, Mircea Popescu, Bogdan Alexandru Dimitriu, Irina Adriana Beuran, Mihai Burlibaşa

În acest articol, am încercat să evidenţiem importanţa gu­tie­relor dentare, deoarece acestea sunt utilizate în aproape toate specialităţile aferen...

24 noiembrie 2023
INTERDISCIPLINARY

Esthetic function direct restoration in the anterior area – case report

Irina-Maria Gheorghiu, Loredana Mitran, Mihai Mitran, Alexandru A. Iliescu, Paula Perlea, Sânziana Scărlătescu, Florin Bucur

Restaurarea cu succes a funcţiei fizionomice a zonei an­te­rioare a arcadelor dentare impune ca medicul dentist să aibă cunoştinţe avansate despre ...

24 noiembrie 2023
INTERDISCIPLINARY

Malformaţii venoase de buză inferioară, gingivale şi la nivelul membrului superior drept – prezentare de caz

Maria Prahoveanu, Loredana Mitran, Gabriela Popescu, Amalia Iordache

Societatea Internaţională pentru Studiul Anomaliilor Vasculare (ISSVA) a construit un sistem de clasificare. Cea mai recentă versiune a acestui sis...

24 noiembrie 2023
INTERDISCIPLINARY

Femei celebre în stomatologie – secolul XX

Mihai Burlibaşa, Viorel Ştefan Perieanu, Bogdan Alexandru Dimitriu, Florentina Căminişteanu, Andrei Burlibaşa, Irina Adriana Beuran, Radu Cătălin Costea, Mircea Popescu, Nicoleta Măru

Emanciparea femeilor, atât în Europa, cât şi în SUA, a început cu adevărat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După în­che­ie­rea Primului R...

24 noiembrie 2023

Despre ORL.ro


ISSN 2067-6530
e-ISSN 2502-0374
ISSN-L 2067-6530

Din anul 2013 indexata în EBSCO Academic Search & One Belt, One Road Reference Source şi Index Copernicus.
Crossref-DOI: 10.26416/Orl
DOAJ

Pentru anul 2024, revista „ORL.ro” este acreditată de Colegiul Medicilor din România cu 10 credite EMC (Grupa B+), conform adresei de acreditare nr. 10765/28.12.2023. 

Lansată în luna noiembrie 2008, “ORL.ro” este o publicaţie cu acoperire naţională dedicată medicilor specialişti ORL, dar şi rezidenţilor din această specializare. Revista ORL.ro oferă abonaţilor săi un conţinut ştiinţific de actualitate de cea mai înaltă calitate, reuşind să colaboreze cu specialişti de renume, recunoscuţi atât pe plan naţional, cât şi internaţional în specialitatea otorinolaringologie.


Potrivit Deciziei Nr. 12/2018 a Colegiului Medicilor din România (CMR), privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, autorilor care publică în reviste agreate de CMR li se acordă 30 de credite de educaţie medicală continuă (EMC) pentru un articol ştiinţific publicat. Existenţa a doi sau a mai multor autori pentru un articol apărut într-o publicaţie medicală agreată de CMR duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi. Pentru obţinerea creditelor EMC, în urma publicării unui articol ştiinţific, autorul trebuie să se adreseze colegiului medicilor teritorial, căruia îi prezintă articolul şi revista în care acesta a fost publicat.


Revista ORL.ro este publicată în limba română şi engleză.

Beneficiile membrilor

Dedicat perfecţionării continue

Ai acces la conţinut de specialitate și primești credite EMC.

Informat în timp real

Afli în timp util cele mai relevante știri și descoperiri medicale.

Reţea extinsă, un singur centru

Găsești răspunsurile și conexiunile de care ai nevoie.
Vreau cont

EDITORIAL BOARD

  • EDITOR-IN-CHIEF Assoc. Professor Mădălina Georgescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF Loredana Mitran MD, PhD, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest
  • EDITORIAL BOARD Professor Silviu Albu, „Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca Professor Romeo Călăraşu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Gheorghe Comşa, „Ovidius” University, Faculty of Medicine, Constanţa Professor Stan Cotulbea, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Sebastian Cozma, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Emil Mărgineanu, „Victor Babeş” University of Medicine and Pharmacy, Timişoara Professor Dan Mârţu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Gheorghe Muhlfay, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Professor Maria Olinca, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Luminiţa Rădulescu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Professor Cristian Stan, „Mina Minovici” National Institute of Legal Medicine, Bucharest Associate Professor Irina Gheorghiu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Adriana Neagoş, „George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Tg. Mureş Associate Professor Cristiana Oprea, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Diana Loreta PĂUN Assoc. Professor Sorin Constantin PĂUN Associate Professor Daniel Mihai Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Associate Professor Raluca Ioana Teleanu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assoc. Professor Vasile Cabac, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Senior Lecturer Vlad Andrei Budu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Cristian Martu, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi Senior Lecturer Valentina Ruxandra Moroti-Constantinescu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Senior Lecturer Carmen Stan, „Witting”, No 1 Clinical Hospital CFR, Bucharest Senior Lecturer Mihai Tuşaliu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Assist. Professor Victor OSMAN Assistant Professor Arthur Weisman, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Celesta Drăgulescu MD, PhD, „Prof. Dr. D. Hociota” Institute ofPhono-Audiology and ENT Functional Surgery, Bucharest Bogdan Mocanu MD, PhD, Brain Institute, Bucharest Dr. Andrei Osman, ENT Department, Clinical County Hospital of Craiova, Romania Dr. Marin Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova Dr. Nicolae Buracovschi, „Nicolae Testemiţanu” University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republica Moldova
  • ACADEMICIANS Professor Ion Ababii, „Nicolae Testemiţanu” Public University of Medicine and Pharmacy, Chişinău, Republic of Moldova Professor Constantin Dumitrache, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Constantin Popa, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest Professor Victor Voicu, Romanian Academy, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest
  • INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD Professor Patrice TRAN BA HUY (France) Professor Jeff MULDER (The Netherlands) Dr. Bernard ARS (Belgium)
  • PEER REVIEW Professor Romeo CĂLĂRAŞU Professor Elena IONIŢĂ Professor Mărioara POENARU Professor Valerie LUND (France) Assoc. Professor Mădălina GEORGESCU Assoc. Professor Payam BEHZADI (Iran) Assoc. Professor Daniela VRÎNCEANU Senior Lecturer Vlad Andrei BUDU Loredana MITRAN MD Ciprian ENĂCHESCU MD (France) Irina GHEORGHIU MD
  • EDITORIAL SECRETARIES Dr. Daniel Mirea, ELIAS Emergency Universitary Hospital, Bucharest Dr. Mircea Romaniţan, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden